Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi

Faaliyetlerimiz

Dernek amacına ulaşmak için demokrasiye, Cumhuriyete Atatürk ilkelerine, inkilaplarına yürekten bağlı, insan hak ve hürriyetlerine saygılı olarak aşağıdaki konularda faaliyet gösterir:

a) Üyelik hak ve niteliğinde olanları dernek bünyesinde toplamak birlik ve beraberlik içinde karşılıklı saygı, sevgi ve dayanışma sağlamak.

b) Muhtaç üyelere imkan nisbetinde yardımcı olmak,

c ) Çalışma gücü olanlardan iş arayanlara, çocuklarının eğitim ve öğretimlerine yardımcı olmak,

ç ) Üyelerin sosyal seviyelerini yükseltecek kanun tekliflerini hazırlamak ve takip etmek,

d ) Mali imkanlar nisbetinde bakım ve huzur evleri, misafirhane ve lokal gibi tesisler kurmak veya mevcutlarından yararlanmak. Kanunlarla tanınan veya tanınacak bu tesislerin işler hale gelmesi için ilgili kuruluşlarla temasta bulunmak.

e) Şehidi, Harp ve Vazife malulünü tanıtmak, hatıralarını canlı tutmak, ilgi ve saygıyı korumak,

f) Milli duyguları yükseltecek vatan sevgisini pekiştirmek, görev bilincini kökleştirecek konuşma yayınlar yapmak ve benzeri çalışmalara katılmak,

h) Protokol ve merasimlerde derneği temsil etmek,

1) Milli Savunma Bakanlığı ve T.C.Emekli Sandığı ile amaçla ilgili ilişkileri sürdürmek,

i) Yayın organları ( TRT, haber ajansları, gazeteler v.s. ) ile yakın ilişki kurmak : Dergi, haber bülteni neşretmek, basın toplantıları yapmak,

j) Benzer ve sosyal amaçlı dernekler ile gerektiğinde işbirliği yapmak,

k) Uluslar arası beraberlik ve işbirliği faaliyetlerini 4.11.1983 tarih ve 2908 sayılı kanunun 11 nci maddesi uyarınca izin verilince yürütmek,

1) Amacın tahakkuku için muhtaç olduğu mali güce katkısı olacak gelir sağlayıcı kanuni faaliyetlerde bulunmak,

m) Kanuna uygun yarlaşma sandığı kurmak,

n) Ölen üyelerin, Genelkurmay Başkanlığının konu ile ilgili yönetmeliği hükümlerine göre askeri merasimle defni için gerekli işlem ve faaliyetlerde bulunmak,

Derneğimiz Kamu yararına çalışan bir dernek olup Dernekler Kanunun Dernekler için yasakladığı faliyetlerde bulunamaz.